Nhớ hồi trước HNTT có yêu cầu truyện này. Nay có huytran bên TQ đã đánh máy truyện, CB đã sửa lại chính tả và gửi vào hộp thư truyen200@yahoo.com, pass vncayda, chưa kịp làm file pdf, mới có file doc, trong folder Book PDF. Mời HNTT và mọi người thưởng thức.