Ai làm cho bướm lìa hoa
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng
Ai đi muôn dặm non sông
Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy

Ai làm con cá bống đi tu
Con cá Thu nó khóc
Con cá Lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra anh vớt cái đoạn sầu cho em

Ai trắng như bông lòng tôi ko chuộng
Ai đó đen dòn làm ruộng tôi thương
Biết rằng dạ có vấn vương
Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi

Anh có thương em thì thương cho trót
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng làm theo thói ghe buôn
Nay về mai ở cho buồn dạ em

Anh về cuốc đất trồng cau
Để em trồng ké dây trầu 1 bên
Mai sau trầu nọ lớn lên
Cau kia ra trái làm nên cửa nhà

Anh về em gởi bức tranh
Tô con chim sáo đậu cành lan chi
Ai làm nên bước phân li
Cảm công mưa nắng kẻ đi người về

Anh về em nắm cổ tay
Em dặn câu này anh chớ có quên
Đôi ta đã trót lời nguyền
Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng

Ăn cơm cũng thấy nghẹn
Uống nước cũng thấy nghẹn
Nghe lời em hẹn ra bãi đứng trông
Biển xanh bát ngát nhìn ko thấy người

Áo xông hương của chàng vắt mắt
Đêm em nằm em đắp lấy hơi
Gửi khăn, gửi túi , gửi lời
Gửi đôi chàng mạng cho người đằng xa
Vì mây cho núi nên xa
Mây cao mù mịt, núi nhòa nhòa xanh

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta

Biển cạn sông cạn lòng ta ko cạn
Núi lở non mòn, ngỡ bạn ko quên
Đường còn đi xuống đi lên
Tình qua ngỡi bậu quyết nên vợ chồng